لینک دانلود(بررسی ارتباط میان تکنولوژی و معماری 8 صفحه فایل ورد word)

بررسی ارتباط میان تکنولوژی و معماری 8 صفحه فایل ورد word|30018709|oue878115|بررسی ارتباط میان تکنولوژی و معماری 8 صفحه فایل ورد word
در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی ارتباط میان تکنولوژی و معماری 8 صفحه فایل ورد word را دنبال می کنید .فرمت فایل: word تعداد صفحات: 8 معماری را می توان از چهار بخش اصلی متشکل دانست : الف) فرم ، ب) عملکرد، ج ) تکنولوژی، د) فرهنگ و محتوا فرم عبارت از هندسه و شکل اثر می باشد و عملکرد، شامل کاربری ها و بهره گیری ها در فضای معماری است. تکنولوژی شامل فرآیند...