لینک دانلود(ترجمه درمان شناختی رفتاری (CBT) از کتاب رفتاردرمانی معاصر (کل فصل 12 - 54 صفحه) به همراه فایل انگلیسی)

ترجمه درمان شناختی رفتاری (CBT) از کتاب رفتاردرمانی معاصر (کل فصل 12 - 54 صفحه) به همراه فایل انگلیسی|215329|oue878115|ترجمه, درمان شناختی رفتاری, CBT, رفتاردرمانی, توقف افکار, سنجش شناختها, شناخت درمانی, آرون بک
در حال حاظر شما فایل با عنوان ترجمه درمان شناختی رفتاری (CBT) از کتاب رفتاردرمانی معاصر (کل فصل 12 - 54 صفحه) به همراه فایل انگلیسی را دنبال می کنید .54 صفحه ترجمه روان و قابل فهم مبحث درمان شناختی رفتاری (درمان عقلانی عاطفی و ...) از: کتاب رفتاردرمانی معاصر نویسندگان: میشل اسپیگلر و دیوید گورمونت فصل دوازدهم درمان شناختی رفتاری: بازسازی شناختی 54 صفحه فرمت فایلها: ترجمه: 54 صفحه فایل ورد (docx) ف...